Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Opin-ovi

Här presenteras det nationella koordineringsprojektet samt alla regionala delprojekt.
http://www.opinovi.fi/

EDU-vuxens sidor
http://www.opinovi.fi/edu-vuxen