Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Organisation

Styrgruppens sammansättning:

Marianne Mustajoki, ordf. Esbo stad
Rabbe Ede, viceordf. Optima
Alice Lillas, Korsholms vuxeninstitut
Ann-Maj Törnroos, Vasa arbets- och näringsbyrå
Jarl Bergström, Borgå Handelsläroverk
Katarina Drugg, CLL vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Åbo
Annika Bussman, Axxell
Ulrica Taylor, Bildningsforum (arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och Svenska studiecentralen)
Lars Wessman, Arcada
Iselin Krogerus-Therman, Arcada
Michael Mäkelä, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Lena Johansson, sekr. Arcada

Projektets övervakare med närvarorätt:

Michael Mäkelä, Inspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV), Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet.
Merja Rossi, Rahoituskoordinaattori, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (NMT)

Personliga suppleanter

Agneta Eriksson, Sydkustens landskapsförbund
Max Gripenberg, Optima
Kennth Heimdahl, Yrkesakademin i Österbotten
Peter Beijar, Vasa kustregions läroavtalsbyrå
Birgitta Wahlman-Tyrsky, Borgå Handelsläroverk
Mona Riska, CLL, Åbo
Klara Roos, Axxell
Rose Heir, Korsholms vuxeninstitut
Stig Blomqvist, Arcada
Benjamin Packalén, Prakticum

Styrgruppens protokoll:

Projektets operativa grupp

Den operativa gruppen skall verkställa verksamhetsplanen för EDU-vuxen samt fungera som knutpunkt för informationsspridning om vuxenutbildningsutveckling mellan de svenska regionerna. Samtidigt förstärker projektet på det här viset den regionala förankringen i utvecklandet av vuxenutbildningsservicen. Varje medlem i den operativa gruppen (OG) representerar en region enligt följande:

  • Österbotten: Johanna Backman, projektkoordinator inom EDU-vuxen (YA!)
  • Åboland: Mona Riska, projektledare för EDU-Åboland (CLL/ÅA)
  • Västra Nyland: Klara Roos, Koordinator för fristående examina och läroavtal (Axxell)
  • Helsingforsregionen: Anne Lindgren, projektchef för EDU-vuxen (Arcada)
  • Östra Nyland: Katarina Antman, teamleader (Point college, företagsservice-enheten)
  • Esbo stad: Marianne Mustajoki (pilotprojekt social- och hälsovård)

Projektpersonal

Projektchef
Lena Johansson
Tfn 0207 699530
lena.johansson(a)arcada.fi

Projektkoordinator, Österbotten
Johanna Backman
Tfn 044 7503229
johanna.backman(a)yrkesakademin.fi

Projektansvarig
Lars Wessman
Tfn 0207 699502
lars.wessman(a)arcada.fi

Substansansvarig
Iselin Krogerus-Therman
Tfn 0207 699608
iselin.krogerus-therman(a)arcada.fi

Ekonomiansvarig
Monica Grahn-Liljestrand
Tfn 0207 699607
monica.grahn-liljestrand(a)arcada.fi

Ekonomiassistent
Susanne Tuominen
Tfn 0207 699605
susanne.tuominen(a)arcada.fi

Bilagor