Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Projektkalender

Kalender 2012

31.12.2012 avslutas projektet EDUvuxen
12.12.2012 Styrgruppens möte 5/2012
28.11.2012 Det västnyländska vägledarnätverket möts på Raseborgs sysselsättningsenhet
21-22.11.2012 EDUvuxens slutseminarium
14-15.11.2012 Nordplus Vägledare i dialaog i Skellefteå
2.11.2012 Samarbetsmöte med EDUvuxen Åboland i Åbo
1.11.2012 Itä Uudenmaan OpinOvi slutseminarium
10.10.2012 Operativa gruppen och Kuntotussäätiös självutvärderings workshop
vecka 40 följer projektchefen med arbetet på Vägledningscentrum i Malmö, Sverige
26.9.2012 Besöker Arcada fortbildning/EDU vuxen Mikaela Nylander på riksdagen och diskuterar specilaiseringsutbildningarnas framtid
24.9.2012 Vägledningsnätverket i Västra Nyland sammträder på TE-byrån i Karis
18.9.2012 En ny STUDIOutbildning inleds - Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen
vecka 38 veckan för vuxenlärande med evenemang i alla regioner
13-14.9.2012 En ny arbetslivsvägledarutbildning startar vid CLL vid Novia och ÅA
11.9.2012 EDUvuxen Åboland styrgruppsmöte, projektchefen deltog
7.9.2012 Seminarium om Studieinfo.fi på Paasitorni, Helsingfors
30.8.2012 Kick off frö fria bildningen på Regionförvaltningsverket i Böle, Helsingfors
29.8.2012 Koordineringsgruppen för Opin Ovi- och Laituri projekten sammanträder i Tammerfors
6.6.2012 Vägledningsnätverket i Helingforsregionen sammanträder på Luckan
29.5.2012 projketchefen deltar i Hannele Torvinens utbildning Verkostovalmenus på ELY centarlen i Böle, Helsingfors
21.5.2012 Vägledningsnätverket i Östra Nyland sammanträder i POMO-huset i Borgå
15.5.2012 Koordineringsgruppen för Opin Ovi- och Laituri projekten sammanträder i Tammerfors
10.5.2012 Vägledningsnätverket i Jakobstadsnejeden sammträder på Optima
25-27.4.2012 projketchefen besöker Malmö inom ramen för Nordpusprojketet Vägledare i dialog
18.4.2012 Vägledningsnätverket i Västra Nyland sammträder i Axxells nybygge i Karis
28.3.2012 Koordineringsgruppen för Opin Ovi- och Laituri projekten sammanträder i Tammerfors
21-22.3.2012 Vuxenutbildningskonferansen
28.2.2012 Opin Ovi-projket i Nyland träffas på ELY-centalen
15.2.2012 Koordineringsgruppen för Opin Ovi- och Laituri projekten sammanträder i Tammerfors
9.2.2012 STUDIO-kursen Från planering av undervisning till planering av lärprocesser inleds
6.2.2012 Opin Ovi klinikka i Tammerfors
1.2.2012 Operativa gruppens möte
27.1.2012 Samarbetspartnerna inom det tvåspråkiga IRV-nätverket i Vasaregionen skriver på ett intensionsavtal om fortsatt samarbete
26.1.2012 Yrke 2025 - seminarium på UBS -Hur spana trender och signaler för farmtiden?
25.1.2012 Opin Ovi temagrupp:erilaiset oppijat
24.1.2012 Styrgruppsen möte 1/2012 i Helsingfors
19.1.2012 IRV-nätverkets i Västa Nyland första möte

Kalender 2011

12.12.2011 Validering av invandrares kompetens på Arcada
-Johanna Niemi, övreinspektör på UBS om erkännade av utländska examina i Finland
-Virva Muotka, utbildningschef på Axxell,om praktiska erfarenheter av validering
-Kristina Stenman, migrationsdirektör, Inrikesminiteriet om nya integrationslagen
-Nanna Wilhelmsson, PeL, Diakoniaopisto,
om erfarenheter av validering och det finländska utbildningssystemet
samt enantologii ämnet Maahanmuttajan osaamisen tunnistaminen (2010)

1.12.2011 Läroavtalsdag i Tammerfors med följande anföranden
-Tor Lindholm, aktuellt från Utbildningsstyrelsen
-Christel Holmlund - Norren, samspelet mellan fristående examen och läroavtal
-Siv Björkqvist, utvecklingsarbete i arbetslivsvägledarutbildningen del I
-Mia Malmsten, utvecklingsarbete i arbetslivsvägledarutbildningen del I
-Pasi Kankare, kvalitetskriterier i läroavtalsutbildningen (på finska)

Länk tillJukka Lerkkanensanförande på Nuoves slutseminarium 30.11.2011

2-3.11.2011Opin Paikka i Jyväskylä
26-27.10. 2011Östra Nylands lärport-seminarium
18.10.2011 Stoppi-koulutus i Kouvola
11.10.2011 Operativa gruppen
27.9.2011 IRV-nätverket i Österbotten
20.9.2011 Opin ovi-teema:Sähköiset palvelut
16.9.2011 Axxells nordiska seminarium, EDU-vuxens presentation
14.9 Styrgruppens möte 3/2011 i Helsingfors
6.9 Opin ovi-teema: Erilaiset oppijat i Helsingfors
1.9 Opin ovi-klinikka/Projektchefsdagar i Jyväskylä
25.8 Contact centret/Kristinestad besöker Östra Nylands IRV-nätverk
24.8 Operativa gruppens möte kl.10-13 på Arcada och projektutvärdering med Kuntoutusäätiö
16.8 IRV-nätverksmöte i Österbotten
15.6 Operativa gruppens möte på Luckan i Helsingfors
26.5 Opin ovi-teema: Erilaiset oppijat
25.5 EDU-vuxen styrgruppsmöte
24.5 Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin ohjausryhmäkokous. EDU-vuxen deltar.
19.5 Kursavslutning: Framtidens vuxenutbildare (5 sp) i Helsingfors.
11.5Opin ovi -klinikka/Projektchefsdagar i Åbo
4.5 Operativa gruppens möte på Luckan i Helsingfors
28.4Nordiskt vägledningseminariumi Vasa. 28.4 Som arrangör fungerar Bildningsforum och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. EDU-vuxen presenterades.
19.4Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä i Tavastehus.
14-15.4 Kursavslutning: Handledning som verktyg och process (5 sp). Plats: Vasa
1.4 Operativa gruppens möte i Helsingfors/Arcada kl.10.15-13.00
22-23.3Vuxenutbildning förSvenskfinland.Seminariumi Tammerfors för andra stadiet.Vi var över 100 st som samlades tillVuxenutbildning i Svenskfinland!- ett seminarium för andra stadiet i Tammerfors 22-23.3 2011. Material från seminariet hittar du här:
Tisdag 22.3
- Tor Lindholm, UBS:Öppningstalochpresentation
-Tauno Kekäle, Vasa Yrkeshögskola
-Reijo Siltala, SATAEDU
-Heidi Backman, UBS
-Anne Lindgren, EDU-vuxen
- Teser från:workshop1 (Lärmiljöer),workshop2 (Lärande på arbetsplatsen),workshop 3 (Handledning),workshop 4 (TYKE)ochworkshop 5 (Ungdom och vuxenutbildning)
-Carina Kekäle, YA!
-Sms från publiken

Onsdag 23.3
-Mika Saarinen, Cimo
-Leonardo-programmet i Finland
-Hur man söker om studiebesök, deadline 31.3!
- CIMOs broschyrer om"Många vägar ut i världen"och"Internationell mobilitet"
-Strategi-guiden "Internationalism är vår styrka"
-CEDEFOP, information om yrkesutbilding i Europa
-EU komissionen, utbildning och kultur
-Övrig information om CIMO:s tjänster (bl.a. e-postlistan)
- OBS! Alla CIMOs publikationerna kan beställas per e-post på adressen julkaisutilaukset@cimo.fi
-Kai Kaski, ELY-centralen i Österbotten
-Benjamin Packalen, PrakticumochPetri Huttunen, Rediteq Oy. TOS (Työssä Oppimisen Suunnitelma).
-Tor Lindholm, UBS, Avslutning
och Länk till Tors Youtube klipp!
17-18.3 Kursstart: Framtidens vuxenutbildare börjar i Helsingfors
16.3 Opin-Ovi-teema:Maahanmuuttajien ja monikulttuurinen ohjaus i Tammerfors
15.3 EDU-vuxenÅboland:Prognostiseringsseminarium i Åbo
8.3 EDU-vuxen i Österbotten:Studietorgetinvigs i Vasas TE-byrå.
17-18.2 Kursstart: Handlednings som verktyg och process. Plats: Helsingfors, Arcada.
16.2 EDU-vuxen Åboland - strategimöte
15.2 Koordinationsgruppen i Österbotten sammankommer
10-11.2 Opin ovi-klinikka i Tammerfors
8.2 EDU-vuxenoch Luckan i Helsingfors:Informationstillfälle -Hur finansiera studier som vuxen?
8.2 Operativa gruppens möte i Helsingfors
3.2 Helsingforsnätverket träffas på Arbis
21.1 Framtidens vuxenutbildare: Avslutning i Korsholm
20.1 EDU-vuxen styrgruppsmöte sammankommer. Plats: Arcada

Kalender 2010

2-3.12 Rådplägningsdagar i Ekenäs. Arbets- och näringsministeriet samt utbildnings- och kulturministeriet arrangerade i samarbete med Regionalförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen och EDU-vuxenrådplägningsdagar2-3.12 i Ekenäs. Temat var: IRV-tjänster och kompetensutveckling i Svenskfinland.
Här hittar du presentationerna:Ulla-Jill Karlsson (UKM),Kai Koivumäki (ANM)ochIRV&Unga (Liisa Winqvist material),Michael Mäkelä (RFV),Carola Helle (UBS),Majvor Lindstedt (Raseborgs TE-byrå),Ann-Maj Törnroos (Nuove-projektet)ochAnne Lindgren (EDU-vuxen).
25-26.11 Kurs: Framtidens vuxenutbildare. Pass 2. Plats: Korsholms vuxeninstitut
25.11.Opin ovi Teema: Työelämäyhteistyö ja hakeva toiminta i Björneborg.
18.11Läroavtalsdagarna 2010: Seminariet arrangerades 18.11 2010 i Helsingforsvid Utbildningsstyrelsen. Arrangörer: Prakticum, Optima, UBS och EDU-vuxen. Här hittar du presentationer från dagen:Tor Lindholm,Heidi Backman,Johnny LehtinenochBjarne Grönholm.
12.11 De nationella utvecklingsgruppen för livslång vägledning arrangerar ett arbetsmöte. Sammankallare: Utbildnings- och kulturministeriet. EDU-vuxen deltar.
10.11 Opin ovi Teema: Erilaiset oppijat i Lahti
9.11 EDU-vuxen styrgruppsmöte sammankommer. Plats: Arcada
2-3.11 Opin ovi:Hyvien käytäntöjen ja arvioinnin työpajai Böle, Helsingfors. EDU-vuxens IRV-modell presenteras.
1.11 Operativa gruppens möte i Åbo
21-22.10 Kurs: Handledning i vuxenutbildning, 5 sp/ pass 2 arrangeras på Arcada.
v.42 18-22.10Vuxenutbildningsveckan
21-22.10 Studio kursstart: Framtidens vuxenutbildare startar i Korsholm
5.10 Koordinationsgruppen i Österbotten sammankommer
1.10 Helsingforsnätverket träffas på Arcada kl.9-12
27-28.9 Erkkeri kursstart i Helsingfors: Handledning i vuxenutbildningen (5 sp)
24.9 EDU-vuxen: IRV-utvecklingsgrupp/Svenu-möte i Helsingfors
21.9. Opin-ovi-teema:Työelämäyhteistyö ja hakeva toiminta i Tammerfors
21.9AHOT-seminarium i Åbo. Haaga-Helia arrangör
16.9. Erkkeri styrgruppsmöte i Jyväskylä
13.9 EDU-vuxen styrgruppsmöte i Helsingfors, Arcada
9.9 EDU-Åboland: Strygruppsmöte för EDU-Åboland
7.9. Opin-Ovi-teema:Maahanmuuttajien ja monikulttuurinen ohjaus i Helsingfors
4.9 EDU-vuxen Österbotten: Vuxenstuderande dagar på Vasa torg, klo 9.00-17.00
2.-3.9. Opin ovi- teema:Erilaiset oppijat i Jyväskylä
1.9 Opin-ovi klinik för projektledare i Tammerfors
27.8 EDU-Åboland: Möte i Pargas med företagsrådgivare och behov av IRV-tjänster
27.8 Läroport/Opin ovi-projektet i Östra Nyland:nätverksträff med de svenska vuxenutbildningsaktörerna
23-24.8 EDU-vuxen: Operativa gruppens kick-off inför hösten i Vasa och TE-byråns Contact center i Korsholm
26.6 Läroport/Opin ovi:Nyhetsbrev juni 2010
21.6 Nuove och EDU-vuxen: Svenu-gruppens möte på ANM om den svenska IRV-strategin
17.6 EDU-vuxen:Helsingforsnätverketträffas första gången på Arcada
7.6 Opin ovi teema:Työelämäyhteistyö ja hakeva toiminta i Kuopio
3-4.6 Motivationskonferens i Köpenhamn. Program pådanskaoch påfinska.
Material från seminariet. EDU-vuxens egenrapport.
28.5 Opin ovi: Projektschefsdagar i Lahis.
27.5 ERKKERI-kevätseminaari"Koe, kikata ja kohtaa!"i Lahti.
12.5 EDU-Åboland arrangerar: Vuxenutbildningen i den nya verkligheten - Aktualitetsseminarium i Åbo.Program.
10.5 Seminaari aikuiskoulutuksen uudistuksesta ja rahoituksestai Helsingfors
4.5 EDU-vuxens styrgrupp sammankommer i Helsingfors, Arcada kl.12.30
4.5 EDU-vuxens operativa grupp sammankommer i Helsingfors, Arcada kl.9.00
3.5 Nätverksdag för strygruppen och den operativa gruppen. Arrangör är Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kirsti Vänskä:Material.
28.4 Koordineringsgruppen i Österbotten sammankommer
15.4. EDU-vuxen arrangerar i samarbeteNUOVE-projektet, arbets- och näringsministeriet, undervisningsministeriet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ett ARBETSMÖTE: Vilka nya former av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster ska byggas upp i Svensk-Finland?PROGRAM (pdf)
Målgrupp: yrkesvalspsykologer, utbildningsrådgivare, ledningen vid vuxenutbildningen,studiehandledare, tjänstemän från både arbets- och utbildningsförvaltningenandra intresserade.
Här hittar dumaterial från arbetsmötet 15.4: Mia Lindberg;PP-presentationenochVägar till vägledning(Obs! 2,5 MB),Liisa Winqvist&Jaana PuuronenochStefan Lassander.Sammanfattning av grupparbetena:
-Nyland
-Åboland/Åland
-Österbotten
12.4. EDU-vuxens operativa grupp sammankommer i Karis, Axxell
4.3. EDU-vuxens operativa grupp sammankommer i Helsingfors, Arcada
25.2. Koordineringsgruppen i Österbotten sammankommer
12.2. EDU-vuxens styrgrupp sammankommer i Helsingfors
10-11.2 Ohjaus Suomessa 2010seminariet hålls i Helsingfors. Sista anmälningsdag 31.12.2009. Begränsat antal deltagare.

Kalender 2009

2-3.12. EDU-vuxen och Utbildningsstyrelsen ordnaren partnerskapsträffi Vasa för läroavtalsarrangörer och läroanstalter... här hittar du presentationerna från träffen:Iselin Krogerus-Therman,Michael Mäkelä,Johanna Backman,Tor Lindholm,Peter Beijar och Sune Sunabacka (länkar ingår till Jouni Kyllönens tankar)
1.12. Styrgruppen för EDU-vuxen sammankommer i Åbo
27.11. Koordineringsgruppen i Österbotten sammankommer.
21.10. NUOVE: Seminarium- Tieto-,neuvonta- ja ohjauspalvelut - laatu ja kehittäminen. (Counselling and guidance services and quality development)
12.10. EDU-vuxen: Kartläggning över fortbildningsbehovbland personal i finlandssvenska vuxenutbildningsorganisationer. EDU-vuxen genomförde kartläggningen sommaren 2009. SVensk fortbildning på basen av resultaten ordnas 2010-2011.
8.10. Prenumerera på Undervisningsministeriets nya nättidningETUSIVU. Resumé på svenska ingår.
7.10. OPIN-OVI:Utvecklingsprogrammets nationella strategi på svenska
1.10. OPIN_OVI:Nationell temagrupp kring Mångkulturell handledning samlas 15.10. Anmäl ditt intresse till EDU-vuxens projektchef.
29.9. ERKKERI:Projektet presenterar sig på svenska(ppt) Mona Riska (ÅA) representerar EDU-vuxen i ERKKERIs styrgrupp. En svensk 5 sp utbildning skräddarsys för EDU-vuxen hösten 2010.
23.9. OPIN-OVI:Utvecklingsprogrammets strategi är publicerad(Utvecklingsprogrammetsorganisation) I början av oktober diskuterar EDU-vuxens styrgrupp vilka implikationer strategin har för EDU-vuxens uppbyggnad och verksamhetsplan.
22.9.Nyhetsbrev från EDU-vuxen och OPIN-OVI i Österbotten.Vi hoppas informationen ska stimulera aktörerna på fältet att agera gränsöverskridande mellan regionala organisationer, myndigheter, utbildningsstadier och -former. Redaktör är Johanna Backman, projektkoordinator för EDU-vuxen i Österbotten och Opinpolku i Vasaregionen.
18.9. CIMO/Opeko:Professionella vägledare och rådgivare på europeiskt utbyte.Finländska arbetspar, dvs två representanter från de olika förvaltningsområdena (arbets- och undervisningsförvaltningen),har igen möjlighet att söka bidrag för expertutbyten i olika europeiska länder inom programmet Academia. Utbytena varar en vecka, och de arrangeras i mars–maj 2010. Ansökningstid för studiebesök är 15.10.-13.11.2009.
10.9. Arbets- och näringsministeriet:Recessionen bekämpas med vuxenutbildningUr innehållet:

 • vuxenutbildningsplatserna ökas inom yrkesutbildningen
 • tilläggsplatser för läroavtalsutbildning och läroavtalsliknande utbildning
 • vuxenstudiestödet reformeras
 • större efterfrågeorientering i arbetskraftspolitisk utbildning
 • mera pengar för fortbildning för utbildningspersonalen i invandrarutbildning

8.9.Nyhetsbrev från nationella OPINOVI/LÄROPORTEN. Ur innehållet:

 • Anmäl dig nu till vuxenpedagogikens arbetsseminarium i Tavastehus!
 • Nationell temagrupp för arbetslivssamarbete har startat
 • Invandrare & Handledning: Samarbete med ALPO-projektet har påbörjats och fortsätter i en gemensam temagrupp
 • Nätverksträningsdagar för regionala Läroport-projekt erbjuds. TA KONTAKT!
 • Ta ställning till månadens tema på diskussionsforumetwww.opinovi.fi
 • Läroport-projekten i sociala media

4.9. Utbildningsstyrelsen:Prognostisering av kompetensbehov (VOSE)
UBS genomför ett riksomfattande projekt för prognostisering av kompetensbehov under tiden 1.6.2008–31.5.2011. Målet med projektet är att utveckla en nationell modell för prognostisering av kompetensbehov.

Modellen ska ge prognosinformation som kan utnyttjas såväl i yrkesutbildningen som i högskoleutbildningen (yrkeshögskolor och universitet). Den ger information både om utbildning för ungdomar och för vuxna. Modellen skall svara både mot behoven på kortare och längre sikt. Projektet genomförs på finska och svenska och pilotprojekt inom två branscher ingår.

30.9.-1.10.
AIKUISPEDAGOGIIKAN TYÖSEMINAARI, Arr. OpinOvi-koordineringsprojekt, STUDIO,
Tavastehus,program och anmälan
1.5.

Johanna Backman
anställd som EDU-vuxen projektkoordinator i Österbotten.
23.4.

STARTSEMINARIUM,
FC vid Åbo Akademi, Åbo, Material
16.4.
STARTSEMINARIUM
Arcada, Helsingfors, Material
7.4.
STARTSEMINARIUM
,Korsholms vuxeninstitut, Material
april/09 EDU-vuxens broschyr