Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Samarbetsorganisationer

Arcada är projektets huvudman. Samarbetsparterna, som aktivt deltog i ansökningsskedet, består av 14 olika vuxenutbildningsanordnare runtom i Svenskfinland.

 1. Borgå handelsläroverk - är ett privat, trespråkigt handelsläroverk http://www.pkol.net
 2. Esbo stads social- och hälsovårdssektor, http://www.espoo.fi
 3. Tölö specialiseringsgymnasium. http://www.hel.fi/hki/tologymnasium/sv/Etusivu
 4. Yrkesakademin i Österbotten erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet (f.d. Korsnäs Kurscenter och Svenska yrkesinstitutet) http://www.yrkesakademin.fi
 5. Korsholms vuxeninstitut/Mustasaaren aikuisopisto, största landsbygdsinstitutet i Svenskfinland, http://www.korsholm.fi/vuxeninstitutet
 6. Kårkulla samkommun täcker hela Svenskfinland, http://www.karkulla.fi
 7. Optima - finlandssvensk organisation för yrkesutbildning (Jakobstad) http://www.optimaedu.fi
 8. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (SSKH), undervisning och forskning i bl.a. socialt arbete, med rikstäckande ansvar för den svenskspråkiga utbildningen. http://www.sockom.helsinki.fi
 9. Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet universitet, fortbildnings- och utvecklingsverksamhet. Målgruppen är akademiskt utbildade svensk- och tvåspråkiga i Svenskfinland, speciellt i huvudstadsregionen, Öst- och Västnyland. http://www.helsinki.fi/palmenia/svenska/
 10. Yrkesinstitutet Prakticum - yrkesutbildning på andra stadiet i Helsingforsregionen http://www.prakticum.fi/
 11. Centret för livs långt lärande vid Åbo Akademi http://www.abo.fi/fc/
 12. Axxell - yrkesutbildning på andra stadiet (finns på nio orter i Svenskfinland), http://www.axxell.fi
 13. Novia – yrkeshögskola med enheter i Vasa, Åbo, Ekenäs, http://www.novia.fi/
 14. Vasa stad/Läroavtalsväsendet