Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Sammanfattning av genomförandet av projektet och dess resultat

Till slutrapporten.

Till materialet som använts i utvärderingen.

En muntlig redogörelse för projektet.