Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Projektets slutseminarium

Neutral vägledning till utbildning i Svenskfinland - Från projekt till etablerad verksamhet

Projektets slutseminarium hölls 21-22.11.2012 på Arcada i Helsingfors.

Seminariets inbjudan och program.

Foton från seminariet kan du titta på här.

Nedan hittar du föreläsarnas material från själva semiariet samt annat material de hänvisade till. Och en tekniknisk hälsning:

”Om det inte fungerar, se till att du har nyaste Flash player, samt undvik använda Chrome-webbläsaren.” gäller alltså bandningarna.

material från onsdag 21.11.2012

Resultat från EDU-vuxen och de övriga Opin Ovi-projekten
Päivi Korhonen, FM, extern utvärderare av EDU-vuxen projektet
   Presentationen, Utvärderingsrapporten och processbeskrivningen.
   EU:s utväreringsguide

Michael Mäkelä, överinspektör vid RFV svenskspråkiga serviceenhet
   Presentaionen

Lena Johansson, projektchef
   Presentationen

Bandningen av förmiddagens program, del 1 och del 2.

Hur kan samarbete i vägledningen fortsätta efter projekttiden?
Peter Plant, PhD, professor vid Århus Universitet
   Presentationen, bandningen och länk till rapporten Voice of users

Vägledningscentrum i Malmö
Anette Stoltz, chef för Malmö stads vägledningscentrum
   Presentationen och bandningen. En intervju med Anette Stoltz.


material från torsdag 22.11.2012

Irland – ett case om när en nation vill samma sak
Shivaun Gallagher, Information Officer, National Centre for Guidance in Education
   Presentationen och bandningen.

Hur ser neutral vägledning till utbildning ut i framtiden?
Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman vid UKM
   Presentationen

Jaana Apiainen, konsultativ tjänsteman vid ANM
   Presentationen hon visade och presentationen hon inte hann visa.

Studioinfo.fi – utbildningsinfo
Regina Westermark-Niskala, producent Utbildningsstyrelsen
   Presentationen, Filmen, Wikin, Presentationssidan

Paneldiskussion, ledd av projektkoordinator Johanna Backman
Vem som vägleder, med vilken kompetens och till vilken kompetens?
   Bandningen, bilden med metrostationerna och Rapporten Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning.

Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare, CLL vid ÅA och Novia
Christel Holmlund-Norren, utbildare av examensmästare vid YA i Österbotten
Kimmo Puolitaival, direktör för TE-byrån i Egentliga Finland
Roger Broo, i egenskap av samordnare av YH utbildning

Projektet är avslutat, seminariet avslutas och verksamheten blir etablerad
Marianne West-Ståhl, direktör för RFV:s svenskspråkiga serviceenhet  
   Presentationen

här sammanfattades vårt slutseminarium och projket på finska.

Bilagor

ss_-_inbjudan_officiell.pdf
ss_-_program_officiell_v3.pdf
paivi_-_processbeskrivning_211112.pdf
paivi_-_utvardering_2111_paivi.pdf
paivi_-_eduvux_externutvardering_211112.pdf
michael_makela.pdf
lena_johansson.pdf
peter_plant.pdf
anette_stoltz.pdf
shivaun_-_fri_19th_oct_academia_exchange_promotion_oct_2012.pdf
ulla-jill_-_edu-vuxen_21.11.2012_karlsson.pdf
jaana_apiainen_-_eduvux-toimiston_uudistettu_palvelumalli_ru.pdf
jaana_apiainen_-_eduvuxdiat_31102012_ru.pdf
metron_personlig_tillampning.pdf
marianne_west-stahl_-_livslang_vagledning_22_11_2012_uppdaterad.pdf
westermark_niskala_ubs_studieinfo_for_larande.pdf