Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

STUDIO - utbildningar

Följande aktuella STUDIO-utbildning är

På nytt hösten 2013.

Sociala medier som ett verktyg i vuxenutbildningen och den kan  du läsa mera om här.

STUDIO-projektets mål

Arcada är i egenskap av projektägare till EDU-vuxen delgenomförare i det nationella projektet STUDIO, som hör till samma delprogram som Opin-ovi Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet.

STUDIOs mål är att

  • höja kvaliteten på utbildningen för vuxenutbildare
  • främja en pedagogik som beaktar både arbetsmarknadens och individens behov
  • öka det pedagogiska kunnandet hos vuxenutbildare (alla former och nivåer) genom att erbjuda fortbildningshelheter och -kurser. Den svenska utbildningen planeras och koordineras av Arcada/EDU-vuxen.

STUDIO-projketets hemsida.

Bilaga:


esite_sociala_medier_20131.pdf