Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Verksamhet

Verksamhetsplan 2011-2012
Verksamhetsrapport 2010

EDU-vuxen är ett nätverksprojekt och vill genom sin verksamhet

  • utveckla den neutrala studievägledningstjänsten för vuxna i Finland
  • garantera att den svenska vuxenutbildningsserivicen tas i beaktande i det nationella utvecklingsprogrammet (se mera på http://www.opinovi.fi/)
  • ge innehållsstöd till andra projekt och nätverk
  • befrämja diskussion, nätverkande och kollektivt lärande
  • gynna samordning och långsiktig planering av vuxenutbildningsservicen på svenska i Finland på både regional och nationell nivå

Åtgärder

  • EDU-vuxen är med och piloterar nya innovativa vuxenvägledningstjänster i Österbotten, Åboland och Nyland
  • EDU-vuxen samarbetar med och stöder de regionala aktörer som driver utvecklingsprojekt i de svenska regionerna.
  • EDU-vuxen samarbetar och planerar utbildning för vägledare (ERKKERI-projketet) och vuxenutbildare (STUDIO-projektet)
  • EDU-vuxen förverkligar i samarbete med Koordineringsprojektet och regionala aktörer nationella seminarier